Vyberte váš jazyk

PRISPEJ ČÍM DOKÁŽEŠ

Právny slovník Náš klub týmto prispieva verejnosti Slovníkmi práva v pôvodnom anglickom jazyku a to v elektronickej podobe, aby sa každý mohol zorientovať v tej realite, ktorú zažívame a našiel skutočné vysvetlenia všetkých právnych VÝRAZOV a čo sa za nimi skrýva. Odhalenie pravdy je tvojím oslobodením, preto sa kľudne začítaj...

 

 

Black's Law Dictionary

Blacks_Law_Dictionary-First_Edition

4th_Edition Blacks Law Dictionary

Blacks-Law-8th-Edition

Bouviers Law Dictionary