Vyberte váš jazyk

Klub živých ľudí

Dokumenty

Klub živých ľudí - obsah pre zaregistrovaných, na vstup do sekcie dostanete pridelené meno a heslo.

Vitaj v Klube živých ľudí,

dovoľujeme si ťa upozorniť ako nášho podporovateľa, či návštevníka, že klubové posedenie spojené s akoukoľvek aktivitou je súčasť nezávislého slobodného živého človeka s názvom „Jeden za všetkých všetci za živého človeka“ , ktorý má vlastné pravidlá a funguje v jurisdikcii common law court na princípoch ľudskej výpomoci a zdieľania. Nie poškodzovania života, ale jeho podporou. Táto jurisdikcia sa riadi 4 základnými zákonmi bežného zvykového práva:

  1. Vždy jednaj a s každým v mieri.
  2. Žiadnu škodu na majetku nespôsob nikomu.
  3. Žiadnu ujmu na zdraví, či živote nespôsob nikomu.
  4. Lsťou, alebo podvodom zmluvu, dohodu nenavrhni, ani neuzatvor.

Jednoducho „ŽI A NECHAJ ŽIŤ !“ a ochrániš sám život na matke Zemi.  Je to predsa aj tvoj domov. Pre možnosť využívať ponúkané služby a ostatné klubové ponuky je možné využiť Klubovú kartičku s tvojim súhlasom, samozrejme po slobode vôle, čo je aj jedinou podmienkou. Tak ako ty odmietneš Klub, aj členovia môžu odmietnuť  poslúžiť tvojim požiadavkam. Všetko je energia a tá prúdi obojstranne, alebo sa prelieva z jedného do druhého hoci aj za pomoci trebárs peňazí.  V rámci klubu sú  poriadané spoločenské, kultúrne, vzdelávacie, športové, ekologické, zdraviu prospešné, projektové akcie. Toto všetko nájdeš v našej ponuke. Viac činností, alebo o akciách nájdeš na stránke www.jedenzavsetkychvsetciza.sk  v sekcii o nás.  Ak nás chceš podporiť, či pridať sa, alebo sa len zaujímaš o túto tému, klikni si v sekcii Kontakt na mail a napíš nám. Tel. +421 948 694 534, E-mail : jedenzavsetkychvsetciza@gmail.com . Členom sa staneš zaplatením členského 60,- Eur/rok (čo je akoby si dal 5,- Eur/mesačne len naraz ), do pozn. pri platbe zadáš mail, kde ti pošleme prístupové údaje. Stretneme sa, voláme si alebo mailujeme.                   

Tím Klubu živých ľudí - Svet okolo nás vytvárame sami